Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Wikariusze

Ks. mgr Artur Merholc

wikary am

Ks. Artur Merholc, syn Romana i Zofii, urodzony 13 listopada 1983 roku, w Świdnicy

  • Ochrzczony w Uroczystość Narodzenia Pańskiego 1983, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w Żarowie. Szafarzem chrztu świętego był ówczesny proboszcz (dziś już emerytowany proboszcz) ks. Zenon Ochel..
  • Do sakramentu Eucharystii po raz pierwszy przystąpił dnia 31 maja 1992 roku, w żarowskim kościele, i przyjął Chrystusa do swojego serca z rąk ks. Zenona Ochela.
  • W roku 1998 otrzymał sakrament bierzmowania, z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Rybaka (ówczesnego biskupa legnickiego).
  • Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 3 w Żarowie, kontynuował naukę w Zespole Szkół w Żarowie.
  • Po zdaniu matury w 2006 roku, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, do którego opinię wypisywał ówczesny Proboszcz - ks. Zenon Ochel, który towarzyszył mu jako Proboszcz, aż do trzeciego roku studiów seminaryjnych.
  • W 2011 roku przyjął święcenia diakonatu w Katedrze Świdnickiej, z rąk Biskupa Świdnickiego - Ignacego Deca.
  • 19 maja 2012 zostały mu udzielone święcenia prezbiteratu (kapłańskie), w Katedrze Świdnickiej, które otrzymał z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa prof. dr. hab. Ignacego Deca - Biskupa Świdnickiego.
  • 20 maja 2012 roku odprawił swoją Mszę Świętą prymicyjną, w rodzinnej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w Żarowie, na której był także obecny Ksiądz Proboszcz Zenon Ochel, od którego otrzymał pierwsze sakramenty (wtajemniczenia chrześcijańskiego).
  • 30 czerwca 2012 roku, rozpoczął swoją posługę kapłańską, w pierwszej parafii pw. Bożego Ciała w Bielawie; gdzie zajmował się Liturgiczną Służbą Ołtarza, przygotowywał młodzież do bierzmowania (z wszystkich klas Gimnazjum), Żywym Różańcem, odwiedzał regularnie chorych w domach, nauczał katechezy w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie.
  • Po dwóch latach kapłaństwa, z dniem 30 czerwca 2014 roku, przestał pełnić funkcję wikariusza parafii pw. Bożego Ciała w Bielawie, i został ustanowiony wikariuszem parafii pw. Św. Mikołaja w Świebodzicach.