Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Wikariusze

Ks. mgr Piotr Ochoński

wikary po

Ks. Piotr Ochoński urodził się 15 czerwca 1979 w Prudniku.

  • Sakrament chrztu św. otrzymał w parafii pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach, z rąk ks. Stanisława Chryca MIC.
  • Do szkoły podstawowej uczęszczał w swoim rodzinnym mieście. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego, w Głuchołazach.
  • Swoje powołanie rozbudzał, przez uczestnictwo w rekolekcjach powołaniowych, w Metropolitarnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Dzięki czemu, po zdanym egzaminie dojrzałości wstąpił do Seminarium Duchownego.
  • Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 2004 roku w Opolu, z rąk ks. abp Alfonsa Nossola
  • Posługę kapłańską pełnił w parafiach pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim ( 2004 – 2009), w parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie ( 2009 – 2014) i w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia w Złotym Stoku.
  • Ustanowiony 27 czerwca 2015.