Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Katecheci

mgr Grażyna Gorska - Kubas

katech gg

Katechetka Grażyna Gorska - Kubas, córka Witolda i Marii, urodzona w Świebodzicach 9 lutego 1973 roku.

  • Sakrament Chrztu i Eucharystii przyjęła w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, Sakrament Bierzmowania w kościele św. Mikołaja w Świebodzicach.
  • W latach 1980-1988 uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Świebodzicach.
  • W 1988 roku podjęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach, które ukończyła egzaminem dojrzałości w 1992 roku.
  • W 1993 roku rozpoczęła Studia wyższe magisterskie na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu w zakresie teologii moralnej, które zakończyła obroną pracy magisterskiej pt. "Narkomania w świetle nauczania Jana Pawła II. Aspekt moralny", pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Antoniego Młotka.
  • W czasie studiów w 1997 roku rozpoczęła pracę w parafii św. Mikołaja i została skierowana do pracy katechetycznej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Świebodzicach.
  • W roku 1999 rozpoczęła pracę katechetyczną z grupą pięcio i sześciolatków w Publicznym Przedszkolu nr 3 z grupą żłobkową w Świebodzicach.
  • W latach 2001-2002 ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego dla nauczycieli na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
  • W latach 2002-2003 ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
  • W roku 2009 po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i uzyskaniu akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty otrzymała stopień nauczyciela dyplomowanego.

Katechetka Grażyna Gorska - Kubas zajmuje się formacją duchową dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. i Rocznicy I Komunii Św. Corocznie organizuje dla dzieci komunijnych i rocznicowych oraz ich rodzin pielgrzymki dziękczynne do polskich sanktuariów ( Częstochowa, Gidle, Kalwaria Zebrzydowska, Łagiewniki, Wadowice, Licheń, Góra Igliczna ). Od wielu lat bierze udział w "Pielgrzymkach zaufania przez ziemię" - Taizé jak również w Pieszych Pielgrzymkach Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. Jako wolontariuszka wyjeżdżała z dziećmi z ubogich rodzin na kolonie letnie. W parafii pełni dyżur podczas Mszy Św. i nabożeństw przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, Sakramentu Pokuty i Pojednania zwłaszcza przed I piątkiem miesiąca, rekolekcji adwentowych i wielkopostnych oraz innych nabożeństw. Angażuje swoich uczniów do aktywnego udziału w Eucharystii przez przygotowanie liturgii niedzielnej i świątecznej, uroczystości I Komunii Św., Rocznicy, uroczystości religijnych w parafii. Prowadzi w parafii "Róże dziecięcą".