Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Prace konserwatorskie

Ogłoszenia Parafialne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  5 Niedziela Wielkiego Postu, 26.03.2023 r.

1.    Witamy  w naszej parafii Księdza O. Cypriana Moryc, który przyjął  zaproszenie i poprowadzi Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii. Otoczmy modlitwą Księdza Rekolekcjonistę oraz dzieło przez niego prowadzone.

2.  Program rekolekcji jest następujący;….

3.  Na czas rekolekcji wielkopostnych nie będzie Mszy św. w parafii o 7.00 rano (od poniedziałku do środy). Msze św. godz. 9.00 i 18.00 dla dorosłych. O  godz. 16.30 dla dzieci i młodzieży (w środę o godz. 16.00).

4.  Zachęcamy dzieci, młodzież i starszych i wszystkich was kochani parafianie  do licznego udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które rozpoczynamy z Bożą pomocą.

5.  Przy wyjściu z kościoła dzisiaj Rada parafialna zbiera ofiary na remont naszego kościoła. Bóg zapłać za dobroć serca.

6.  We wtorek kancelaria parafialna będzie nieczynna.

7.  Ksiądz Biskup Adam Bałabuch udzieli Sakramentu Bierzmowania  naszej młodzieży 31 marca w piątek na Mszy św. o godz. 17.00 (w tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 18.00).

8.  W piątek 31 marca zapraszamy na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta w intencji św. Jana Pawła II. Rozpoczęcie godz. 19.00 w naszym  kościele,
a zakończenie w parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego na Osiedlu Piastowskim. Do niesienia Krzyża prosimy; Stacja I – Bractwo św. Józefa, Stacja II - Rodziców Dzieci Komunijnych.  Staja III - Odnowę w Duchu św., Prosimy o przyjście ze  świecami. (Całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu przeniesiona jest na wielki piątek przy Bożym Grobie).

9.  I sobota m-c, - Msza św. wynagradzająca  o godz. 9.00 za wszelkie zniewagi
i zelżywości wyrządzone Niepokalanemu Sercu NMP  po Mszy św. procesja z figurą Fatimska wokół kościoła.

10. I Sobotę m-c, kapłani odwiedzą chorych z najświętszym Sakramentem (prosimy o    zgłoszenie chorych do których kapłani jeszcze nie przychodzą).

11. Za tydzień Niedziela Męki Pańskiej rozpoczynająca Wielki Tydzień. Poświęcenie  palm na każdej Mszy św. Uroczystą procesję z palmami rozpoczynamy przy Krzyżu Misyjnym o godz. 12.00. Następnie procesyjne wejście do kościoła.  Zmiana Tajemnic Żywego Różańca po sumie..

12.W Niedziele palmową Rada Parafialna będzie zbierała ofiary na kwiaty
    i świtało do Bożego Grobu a ministranci z rodzicami będą sprzedawali palmy własnoręcznie przygotowane.

13. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej; Gościa Niedzielnego.  Niedzieli, Dla dzieci Małego Gościa Niedzielnego, Miesięcznika „Staś”, Miesięcznika parafialnego „Głos św. Mikołaja”.  Caritas Diecezji Świdnickiej rozprowadza świece „Paschaliki” w cenie 10zł. do nabycia w zakrystii.

14.  Zapraszamy parafian i wszystkich mieszkańców Świebodzic na Apel Maryjny 2 kwietnia 2023 przy pomniku Jana Pawła II na godz. 21.00. Prosimy również o przyjście ze świecami.

OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie. W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny. Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu. To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa. Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów. Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać
o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.

Warszawa, 9 marca 2023 roku

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA W DEKANACIE

ŚWIEBODZICE 2023 ROK 

 

PARAFIA

 

DZIEŃ SPOWIEDZI

 

GODZINA SPOWIEDZI

PIOTRA I PAWŁA ŚWIEBODZICE

 

6.03.2023

Poniedziałek

08:15 – 9:00  

16:00 – 17:00

 

ŚW. JADWIGI

MOKRZESZÓW

 

21.03.2023

Wtorek

16:00 – 17:00  

 

NMP KRÓLOWEJ POLSKI

ŚWIEBODZICE – CIERNIE

 

25.03.2023

Sobota

08:30 – 09:00    

17:00 – 18:00

ŚW. FRANCISZKA

ŚWIEBODZICE

 

27.03.2023

Poniedziałek

09.15 -  10.00  

17:15 – 18:00

ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

DOBROMIERZ

 

28.03.2023

Wtorek

08:30 – 09:00  

15:30 – 18:00  

ŚW. MIKOŁAJA

ŚWIEBODZICE

 

29.03.2023

Środa

08:00 – 09:00    

17:00 – 18:00  

 

ŚW. BRATA ALBERTA

ŚWIEBODZICE

 

1.04.2023

Sobota

08:30 – 09:30    

17:00 – 18:00