Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Ogłoszenia Parafialne

Misje Święte w naszej Parafii AD 2020

Zachęcamy do modlitwy o dobre owoce Misji świętych, które będziemy przeżywać w naszej parafii w maju 2020. Przy okazji pragniemy zachęcić do udziału w MODLITWIE ADORACYJNEJ w każdy poniedziałkowy wieczór. Na zakończenie modlitwy adoracyjnej będzie odmawiana specjalna modlitwa w intencji misji i misjonarzy, którzy  ten wyjątkowy czas rekolekcji będą prowadzić.

Modlitwa:

Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka.

Polecamy Ci Misje Święte w naszej parafii.

Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa,

pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei.

Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje Słowo.

Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia;

rodzinom dar pojednania i miłości;

młodzieży chrześcijański entuzjazm

i radość służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.

Poślij nas do każdego kto potrzebuje Twego miłosierdzia,

by powstać z grzechu do nowego życia.

Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem

dla wszystkich parafian

i misjonarzy, którzy do nas przybędą.

Maryjo, nasza Matko i Królowo – módl się za nami.

Święty Jozafacie – módl się za nami.

Święty Mikołaju patronie naszej parafii – módlcie się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.