Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Ogłoszenia Parafialne

MISJE ŚWIĘTE W NASZEJ PARAFII AD 2021

Zachęcamy do modlitwy o dobre owoce Misji świętych, które będziemy przeżywać w naszej parafii w roku 2021. Przy okazji pragniemy zachęcić do udziału w MODLITWIE ADORACYJNEJ w każdy poniedziałkowy wieczór. Na zakończenie modlitwy adoracyjnej będzie odmawiana specjalna modlitwa w intencji misji i misjonarzy, którzy  ten wyjątkowy czas rekolekcji będą prowadzić.

MODLITWA:

Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka.
Polecamy Ci Misje Święte w naszej parafii.
Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa,
pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei.

Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje Słowo.
Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia;
rodzinom dar pojednania i miłości;
młodzieży chrześcijański entuzjazm
i radość służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.

Poślij nas do każdego kto potrzebuje Twego miłosierdzia,
by powstać z grzechu do nowego życia.
Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem
dla wszystkich parafian
i misjonarzy, którzy do nas przybędą.

Maryjo, nasza Matko i Królowo – módl się za nami.
Święty Mikołaju patronie naszej parafii – módl się za nami.
Święty Jozafacie – módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.