Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Prace konserwatorskie

Wikariusze

Ks. Michał Gibek

Ks. Michał Gibek

Ksiądz Michał Gibek, urodzony 28 września 1992 roku. Pochodzi z parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła, w Bystrzycy Kłodzkiej.

  • W 2011 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej.
  • W 2013 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej, jednocześnie rozpoczynając sześcioletnie studia teologiczno-filozoficzne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu - specjalność kapłańska.
  • W 2018 roku obronił pracę magisterską, z teologii dogmatycznej, pod tytułem: "Angelologia według Szenudy III", pod kierunkiem ks. dra hab. Jarosława Lipniaka, uzyskując tytuł magistra teologii.
  • 8 maja 2018 roku przyjął święcenia diakonatu z rąk JE bpa Adama Bałabucha - Biskupa Pomocniczego Diecezji Świdnickiej.
  • 24 maja 2019 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk JE bpa Ignacego Deca - Biskupa Świdnickiego, w Katedrze pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika i Wacława Męczennika w Świdnicy.
  • Jako neoprezbiter, z dniem 1 lipca 2019 roku, został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wałbrzychu.
  • Decyzją JE bpa Marka Mendyka, z dniem 27.06.2022 roku, został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Świebodzicach.
  •