Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Prace konserwatorskie

Kancelaria

 

wtorek: 16:00 - 17:00

czwartek: 16:00 - 17:00

sobota: 10:00 - 12:00

 

Wymagane dokumenty:

Do chrztu

- akt urodzenia dziecka (z USC);
- dokument potwierdzający zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego;
- imiona, nazwiska i adresy rodziców chrzestnych (jeśli mieszkają poza naszą parafią, muszą przed chrztem dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi).

Do zawarcia sakramentu małżeństwa

- dokument tożsamości - dowód osobisty (ważny)
- świadectwo chrztu wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowanym ślubem
- świadectwo sakramentu bierzmowania (jeżeli nie odnotowano przyjęcia tego sakramentu na świadectwie chrztu)
- świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej (z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej)
- świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (kursy diecezjalne, kursy przedmałżeńskie parafialne).
- imiona, nazwiska i adresy świadków ślubu (jeśli mieszkają poza naszą parafią, muszą przed ślubem dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być świadkami ślubu).

Do pogrzebu

- akt zgonu (z USC)
- potwierdzenie sakramentu namaszczenia chorych (jeśli była taka posługa)
- jeśli z obcej parafii - zgoda proboszcza