Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Prace konserwatorskie

Nasza Galeria

Pokój i dobro

Tym hasłem rozpoczęliśmy Orszak Trzech Króli 2017 w Świebodzicach. Po raz kolejny na Rynku naszego miasta, zebrali się mieszkańcy naszego miasta, by wzorem trzech Mędrców, pójść do Bożej dzieciny, by oddać hołd. Należy przyznać, że pogoda w tym roku nas nie rozpieściła. Jednak mimo zbyt mocnej minusowej temperatury, zebrali się licznie mieszkańcy Świebodzic, by z radością w sercu i na ustach wyśpiewać Gloria in exelsis Deo. Tym razem odpowiedzialny był za przygotowanie ks. Piotr Ochoński, który wraz z grupą życzliwych ludzi, dokonał starań, by wszystko przebiegło zgodnie z planem.

Na łamach naszej strony pragniemy wyrazić szczególne słowa wdzięczności następującym osobom:

Władzom naszego miasta na czele z Panem burmistrzem i Jego zastępcą

Elwirze Podhalicz – za koordynacje, i czuwaniem nad całością.

Dariuszowi  i Magorzacie Błaszczyk - za ciepły posiłek w parku miejskim

Romanowi Rubnikowicz -  za nagłośnienie

Zespołowi  AKORD - za  kolędowanie przed ratuszem

Krzysztofowi i Joannie Hodel – za przygotowanie żywej szopki w parku miejskim

Kacprowi Nogajczykowi prezes ZGK w Świebodzicach - za koksowniki

Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.Witosa w Mokrzeszowie -za zwierzęta w szopce, gorąca herbatka

Zespołowi "Elektrogórale" -za  kolędowanie w parku

Zakładowi Śnieżka – za ofiarowanie cukierków

Annie Maślach – za koordynacje

Naszym Paniom katechetkom za przygotowanie scen, podczas trasy orszakowej:

Katarzynie Wrona ,Agnieszce Pelc, Grażynie Gorskiej

Jarosławowi Karolczak – za przygotowanie stołów i czuwanie nad porządkiem

Za czuwanie nad bezpieczeństwem: Policji oraz Straży Miejskiej

Dzieciom i młodzieży odgrywające  role i śpiewające

Księżom: Grzegorzowi Fabińskiemu, Wiktorowi Bednarczyk, Mirosławowi Benedyk – reprezentantom poszczególnych parafii w Świebodzicach

Uczniom Społecznego Gimnazjum Stowarzyszeniowemu w Świebodzicach za rozdawanie śpiewników i koron.

Uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach - za wcielenie się w postaci Trzech Króli.

Słowa wdzięczności kieruję pod adresem osób robiących zdjęcia: Kajetanowi Kopciuch i Mirosławowi Ćwieląg