Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Prace konserwatorskie

Nasza Galeria

Rekolekcje dla szkół

W dniach od 27 do 29 marca 2017 roku, w naszej parafii młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przezywała rekolekcje szkolne. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Przemysław Pojasek - naczelny redaktor Gościa Niedzielnego w naszej diecezji. Był to czas pełen ubogacenia jak i duchowych treści. Dzięki słowom Ojca Rekolekcjonisty, młodzież zrozumiała, że największym darem dla Boga jest każdy człowiek. pełen pietyzmu i otwarcia na każdego bliźniego. Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy czas wyda godne  owoce nawrócenia, wśród naszych młodych.