Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Prace konserwatorskie

Nasza Galeria

My chcemy Boga w Ojczyźnie

Dzień 11 listopada, dla każdego Polaka jest szczególnym i wyjątkowym. W tym dniu wszyscy, którzy Polskę stanowią pragną przede wszystkim Bogu, podziękować za dar wolności i niepodległości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polski. W naszej parafii również nie zabrakło tego modlitewnego dziękczynienia. Podczas Eucharystii o godz. 13.00, przy udziale kapłanów, samorządowców, licznych pocztów sztandarowych, wspólnie jako mieszkańcy Świebodzic, stanęliśmy do modlitewnego apelu. W odświętnym przeżyciu tego modlitewnego skupienia pomogła schola pod dyrekcją ks. Artura. Słowo Boże wygłosił ks. Piotr, który cytując słowa św. Jana Pawła II wzywał wszystkich Polaków do budzenia sumienia. Na zakończenie Eucharystii, główny celebrans ks. prob. Józef Siemasz podziękował za liczny udział na Mszy św., apelując by Polska była Polską.