Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Prace konserwatorskie

Nasza Galeria

Umocnione  w Duchu - Dzieci żyjącego Boga!

Dzień 16 listopada, był wyjątkowo ważny i piękny dla wspólnoty Odnowy w Duchu św. Podczas Mszy św. koncelebrowanej, pod przewodnictwem ks. Piotra Ochońskiego, członkowie świebodzickiej wspólnoty dziękowali za dar 3-ej rocznicy istnienia. Ks. Piotr w Słowie Bożym wspomniał, że to dzieło Boże zostało umocnione decyzją ks. prałata Jana Gargasewicza, który poprosił ówczesnego wikariusza ks. Grzegorza Fabińskiego do założenia Odnowy w naszej parafii. Na zakończenie Mszy św., ks. Proboszcz Józef Siemasz, podziękował za wszelkie dobro, które wspólnota parafialna otrzymuje poprzez obecność Dzieci żyjącego Boga. Przy okazji poprosił, by wspólnota nasza była darem dla całej parafii.