Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Prace konserwatorskie

Nasza Galeria

Święcenia w Głogowie

Dnia 12 maja kapłani naszej parafii w osobach: ks. proboszcza, ks. Artura i ks. Piotra udali się do Głogowa. Tam w przepięknym Kościele pod wezwaniem Bożego Ciała, uczestniczyli w uroczystej Eucharystii, pod przewodnictwem pasterza diecezji zielonogórsko - gprzowskiej ks. bpa Tadeusza Lityńskiego. On to udzielił sakramentu święceń diakonatu naszemu klerykowi Wojciechowi Przyborowskiemu. 

Po skończonej Eucharystii, duszpasterstwo miejscowej parafii zaprosiło nas na skromny poczęstunek.

Uroczystość była bardzo pięknie przez wszystkich przeżyta i mówiąc nieskromnie, już nie możemy doczekać się święceń prezbiteratu naszego księdza diakona Wojciecha.