Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Prace konserwatorskie

Nasza Galeria

Akcja powołaniowa w LO Świebodzice

Piątek 29 marca 2019 był dniem wielkiej radości dla wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach. tego dnia do szkoły na zaproszenie katechety ks. Piotra zawitały siostry ze zgromadzenie sióstr Klaretynek. Przybyły z niedalekiej Świdnicy, by katechizowanej młodzieży różnych klas przybliżyć charyzmat posługiwania. Do tego zapoznały młodych ludzi z łaską powołania do życia zakonnego. Za to piękne świadectwo wiary siostrom Krystynie i Magdalenie dziękujemy.