Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Prace konserwatorskie

Remont krypty rodu von Hochberg

Sarkofag Heleny von Gellhorn odrestaurowany

 

29 listopada, po przeprowadzonej renowacji, wrócił do nas sarkofag cynowy Heleny von Gellhorn z rodu Hochbergów. Helena była pierwszą żoną barona i hrabiego Jana Henryka I von Hochberg, Pana na Książu, Pana na Roztoce, Pana na Mieroszowie. Jest to już trzeci z dziewięciu odrestaurowanych sarkofagów odkrytych podczas prac renowacyjnych w kościele św. Mikołaja w Świebodzicach.

 

W komisji odbioru prac uczestniczyli Burmistrz Miasta Świebodzice, Paweł Ozga, Proboszcz Parafii, ks. Józef Siemasz, Joanna Kulik - Starszy Inspektor z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Delegaturze Wałbrzych, oraz konserwator dzieł sztuki Tomasz Trzos – przedstawiciel AT. Pracownia Konserwacji Zabytków w Tychach, wykonawcy prac konserwatorskich.

 

Sarkofag numer 9, wykonany z cyny, złocony i polichromowany, jest bardzo podobny do sarkofagu Jana Henryka I (numer 8). Jest to sześcioboczny sarkofag typu trumiennego, a jego boki krótkie są ustawione pod kątem prostym do dna. Na wieku i skrzyni sarkofagu umieszczone są kartusze ze złoconymi inskrypcjami, zawierającymi wersy z ksiąg Nowego i Starego Testamentu. Na bokach skrzyni widnieją herby rodowe zmarłej. Pola sarkofagu zdobią listwa z motywem chrząstkowym oraz koronkowa, ażurowa listwa. Sarkofag ma konstrukcję monolityczną, a jedynym otwieranym elementem jest bok krótki znajdujący się w "głowie" sarkofagu.

 

Prace konserwatorskie były prowadzone etapami, z I etapem, który obejmował przeniesienie szczątków do tymczasowej trumny, wydobycie sarkofagu z krypty, wykonanie badań, konstrukcji nośno-wzmacniającej oraz pełnej konserwacji technicznej i estetycznej płaskorzeźbionych odlanych z cyny, złoconych i polichromowanych aplikacji sarkofagu. Tegoroczny etap prac umożliwił pełne odnowienie całej bryły sarkofagu oraz listew i podpór, przywrócenie prawidłowej geometrii, usunięcie produktów korozji, uzupełnienie brakujących elementów, przywrócenie pierwotnej srebrzystości cyny oraz rekonstrukcję złoceń 24-karatowym złotem.

 

Po zakończeniu prac sarkofag został ustawiony obok dwóch eksponowanych metalowych trumien. Wszystkie prace konserwatorskie były prowadzone na podstawie pozwoleń wydanych przez Wałbrzyską Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, opierając się na autorskich programach prac. Realizację prac konserwatorskich prowadziła pracownia konserwatorska Agnieszki i Tomasza Trzosów z Tych.

 

Prace konserwatorskie prowadzone w 2023 roku przy sarkofagu Heleny von Gellhorn z krypty w kościele św. Mikołaja w Świebodzicach dofinansowane były przez:

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków

2. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

3. Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury w Görlitz (Gefördert 2023 von Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz, Görlitz)

 

 

Łączna suma tegorocznych dotacji na renowację sarkofagu wyniosła ponad 180 tysięcy złotych.


Trwają prace w ramach I etapu prac konserwatorskich przy sarkofagu Heleny von Gellhorn z krypty rodu von Hochberg. Ten etap prac polega na: Wykonaniu przygotowawczych prac konserwatorskich. Wykonaniu badań pigmentów, spoiw, składu metalu, nawarstwień korozyjnych. Pełnej konserwacji technicznej i estetycznej polichromowanych i złoconych płaskorzeźbionych aplikacji. Wykonaniu ze stali nierdzewnej wzmocnienia konstrukcji skrzyni i wieka.

Tegoroczny etap prac to koszt 90 178,17 zł (dotacja 90 000,00 zł pochodząca ze środków Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Funduszu Kościelnego).

Nazwa zadania: „Pełna konserwacja sarkofagu Heleny von Gellhorn w krypcie w kościele”

Prace prowadzone są przez firmę A.T. Pracownia Konserwacji Zabytków w Tychach

https://www.atkonserwacja.pl

https://www.facebook.com/ATPracowniaKonserwacjiZabytkow

 

flaga