Porz康ek Mszy 鈍.

Niedziele i 鈍i皻a:

Godz. 7:30, 9:00, 10:15, 11:30, 13:00, 18:00

Dni powszednie

Godz. 7:00, 9:00, 18:00

Brewiarz internetowyTwoje 鈍iat這 w FatimieDla wierz帷ych,w徠pi帷ych i poszukuj帷ychWirtualny spacer
****** Witamy na stronie parafii pw. 安. Miko豉ja w 安iebodzicach - www.swmikolajswiebodzice.pl! ******

Witamy na stronie parafii - www.swmikolajswiebodzice.pl!Data rozpocz璚ia: 01 sierpnia2011 r.Parafia pw. 安. Miko豉ja w 安iebodzicach to parafia rzymskokatolicka, kt鏎a nale瘸豉 do Archidiecezji Wroc豉wskiej.
 25 marca 1992 r. zostaje ustanowiona przez Ojca 安i皻ego Jana Paw豉 II bull Totus Tuus Poloniae Populus Diecezja Legnicka. Pierwszym biskupem ordynariuszem mianowano ks. bpa Tadeusza Rybaka, biskupem pomocniczym ks. bpa Adama Dyczkowskiego. Do godno軼i Katedry podniesiono ko軼i馧 parafialny 安. Aposto堯w Piotra i Paw豉 w Legnicy. Parafia 安. Miko豉ja w 安iebodzicach, nale膨ca wed逝g nowego podzia逝 do dekanatu 鈍iebodzickiego, zosta豉 tym samym w陰czona do Ko軼io豉 lokalnego Diecezji Legnickiej.
 W dniu 25 marca 2004 r. Ojciec 安i皻y Jan Pawe II - w duchu pasterskiej troski o Ko軼i馧, kt鏎y jest w Polsce - realizuj帷 za這瞠nia bulli Totus Tuus Poloniae Populus (25.03.1992 r.), ustanowi Diecezj 安idnick sk豉daj帷 si z 13 dekanat闚 Archidiecezji Wroc豉wskiej i 9 dekanat闚 Diecezji Legnickiej. Stolic nowej diecezji zosta這 miasto 安idnica 奸御ka, jej patronem 鈍. Stanis豉w, biskup i m璚zennik, a katedr ko軼i馧 安. Stanis豉wa i 安. Wac豉wa w 安idnicy 奸御kiej. Diecezja 鈍idnicka zosta豉 w陰czona do Metropolii Wroc豉wskiej. Parafia 安. Miko豉ja w 安iebodzicach, nale膨ca do dekanatu 鈍iebodzickiego, zosta豉 powy窺z decyzj w陰czona do Ko軼io豉 lokalnego Diecezji 安idnickiej.
 Jej proboszczem jest ks. kanonik mgr lic. J霩ef Siemasz.

Ko軼i馧 parafialny przy pl. Ko軼ielnym w 安iebodzicach

Widok na wie輳 ko軼io豉

***

PARAFIA - "dla Jana Paw豉 II parafia stanowi przede wszystkim wsp鏊not (communitas) i to wsp鏊not osobow o bosko-ludzkim charakterze. Wsp鏊nota ta nie jest okre郵ana wy陰cznie przy pomocy kategorii zewn皻rznych, chocia瘺y danych socjologii czy psychologii. Nie jest wi璚 ona jedynie wsp鏊not ludzi pe軟i帷ych pewn liczb funkcji spo貫cznych. Jest ona zasadniczo rzeczywisto軼i teologiczn, kt鏎a wspiera si na wsp鏊nocie Ko軼io豉. Jest ona wsp鏊not w豉郾ie dlatego, 瞠 wszyscy w jaki spos鏏 stanowi j (wsp鏊not) z samym Chrystusem, b璠帷 ontologiczn wsp鏊not Jego uczni闚 i wyznawc闚. Dlatego papie wprost stwierdza, 瞠 Chrystus jest zawsze 篡wy w... parafii.

Jednak parafia jako ontologiczna wsp鏊nota budowana "duchowo", niejako "od g鏎y", przez zwi您ek z Chrystusem, a przez Niego z Ojcem w Duchu 安i皻ym, ma si r闚nie budowa "od do逝", poprzez relacje spo貫czne, staj帷 si w ten spos鏏 bardziej "po ludzku" 鈍iadom wsp鏊not 篡cia i dzia豉nia. Owo ludzkie zakorzenienie katolickiej wsp鏊noty papie uzasadnia g喚boko teologicznie przez odniesienie go do Tajemnicy Wcielenia, kt鏎e jest wej軼iem Boga w nasze ludzkie 篡cie i spotkaniem si z nami w konkretnych jego kolejach. Jako b璠帷a w pewnym sensie Ko軼io貫m, parafia nazywana jest przez Jana Paw豉 II wsp鏊not wiary, nadziei i mi這軼i (KK 8). To sam Chrystus chcia, uczy dalej papie, aby tak Lud Bo篡 by coraz 篡wsz obecno軼i wiary, coraz bardziej wiarygodnym g這sicielem nadziei i bardziej skutecznym zaczynem mi這軼i w 鈍iecie. Tote mo積a j nazwa obok szko造 warsztatem, kt鏎y ma na celu kszta速owanie ducha wy窺zymi dobrami, kt鏎e nazywaj si 豉ska Bo瘸 i cnoty wiary, nadziei i mi這軼i.

Tak rozumiana parafia jest niew徠pliwie 篡wotnym i promieniuj帷ym o鈔odkiem 篡cia chrze軼ija雟kiego. Tote mo積a jej przypisa charakter misyjny i to zar闚no ad intra, jak i ad extra. W豉郾ie na ten zasadniczy wymiar parafii zwraca uwag papie, gdy podkre郵a, 瞠 istniej w niej podstawowe warunki do takich struktur, kt鏎e czyni z niej instytucj misjonarsk w zakresie ewangelizacji i katechezy. Dla Jana Paw豉 II tu zawiera si zasadnicza warto嗆 i uprzywilejowana rola parafii. Prowadzi ona bowiem duszpasterstwo ukierunkowane ku wszystkim ludziom. Zreszt, parafia musi by dost瘼na dla wszystkich. Nie ma naprawd ludzi obcych w chrze軼ija雟kiej rodzinie". St康 te, zdaniem papie瘸, nale篡 formowa 鈍iadomo嗆 misyjn, by sta豉 si ona sposobem 篡cia ka盥ej parafii. I w tym znaczeniu parafia jest szko陰 apostolstwa.

Nauczanie Jana Paw豉 II dotycz帷e parafii najlepiej chyba odzwierciedla si w okre郵eniu, jakie znajduje si w adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae. Parafia musi na nowo odnale潭 swoje powo豉nie, kt鏎e ka瞠 jej by Domem rodzinnym, braterskim i go軼innym, w kt鏎ym ochrzczeni i bierzmowani u鈍iadamiaj sobie, 瞠 s Ludem Bo篡m. Tam w jednej czynno軼i liturgicznej 豉mie si dla nich obficie chleb zdrowej nauki i chleb eucharystyczny, stamt康 s codziennie posy豉ni, by pe軟ili swe apostolskie zadania wsz璠zie, gdzie kipi 篡cie 鈍iata.

Poj璚iu parafii jako wsp鏊noty, jak zauwa瘸 J. Huels, odpowiada tak瞠 nowa definicja PROBOSZCZA, zawarta w ka. 519. G這si on, 瞠 proboszcz wykonuje swoj pos逝g wobec w豉軼iwej mu wsp鏊noty we wsp馧pracy z innymi kap豉nami i diakonami przy pomocy 鈍ieckich. Nadto liczne kanony Kodeksu czerpi podstawy prawne - do okre郵ania aktywnego uczestnictwa diakon闚 (kan. 517, par 2) i 鈍ieckich w administracji, zarz康zie ekonomicznym czy te w prowadzeniu duszpasterstwa parafialnego - z idei parafii jako wsp鏊noty. Podobnie rzecz si ma w odniesieniu do rady duszpasterskiej oraz rady ekonomicznej, a tak瞠 jej prowadzenia w wypadku braku kap豉n闚.
Zupe軟ym "novum" w Kodeksie jest mo磧iwo嗆 powierzenia parafii prowadzeniu kolegialnemu przez kilku kap豉n闚, a tak瞠 dopuszczenie do wsp馧udzia逝 w trosce o pasterzowanie parafi os鏏 nie maj帷ych 鈍i璚e kap豉雟kich.

Kodeksowa definicja parafii i proboszcza oraz kanony ich dotycz帷e, zawieraj w sobie ca貫 bogactwo dorobku Soboru Watyka雟kiego II, chocia wyra穎ne s w j瞛yku prawniczym. Ukazuj one natur parafii jako wsp鏊noty i to w powi您aniu z Ko軼io貫m partykularnym i powszechnym oraz natur urz璠u proboszcza, jako w豉軼iwego pasterza parafii, sprawuj帷ego piecz duszpastersk pod w豉dz biskupa. Tak瞠 pe軟e uj璚ie znajduj g堯wne funkcje parafii zwi您ane z pos逝g nauczania, u鈍i璚ania i pasterzowania."


毒鏚這:"Bogu i cz這wiekowi 700-lecie wsp鏊noty parafialnej 安. Micha豉 Archanio豉 w Hohenfriedebergu - Dobromierzu" - Ks. Jan Gargasewicz

***

Krzy misyjny przy 鈍i徠yni

Krzy upami皻niajacy daty Misji 鈍.