Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Grupy Parafialne

Służba Liturgiczna

Ministrant lub minister (łac. ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać) - w katolicyzmie: osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństw). Ministranci są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji. Stroje ministrantów są różnorodne, lecz powinny być zatwierdzone przez biskupa. Wzorem, przewidzianym przez księgi liturgiczne jest alba lub komża włożona na sutanelę.

 

 

Żywy Różaniec

Międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś - po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II - 20 osób.

 

 

     Bractwo Świętego Józefa

Cele bractwa nawiązują do tych, które były realizowane kilka wieków temu, czyli m.in. szerzenie kultu św. Józefa i naśladowanie go przez dążenie do rozwoju życia wewnętrznego i do wypełniania woli Bożej w każdej sytuacji życia; obrona godności człowieka i stawanie w obronie życia ludzkiego od chwili jego poczęcia aż do naturalnej śmierci; niesienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych i moralnych; wspieranie Kościoła w wychowaniu dzieci i młodzieży, opierając się na zasadach moralności chrześcijańskiej; przyczynianie się do znajomości katolickiej nauki społecznej; troszczenie się o sanktuarium św. Józefa w Krzeszowie (główna siedziba Bractwa). Członkowie Bractwa noszą specjalne aksamitne stroje tj. toga i biret oraz medal z wizerunkiem św. Józefa. Członkiem Bractwa może zostać każdy katolik cieszący się dobrą opinią, żyjący według zasad wiary katolickiej. Każdy nowo przyjęty członek Bractwa zostaje wpisany do Księgi Bractwa przechowywanej w Krzeszowie.

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej

Grupa osób wspomagających, poprzez modlitwę i pomoc finansową, diecezjalne seminarium.

 

 

Związek Sybiraków

Na terenie Świebodzic działa koło Związku Sybiraków. Jest ono związane dość mocno z parafią pw. św. Mikołaja - jej poprzedni proboszcz, ks. prałat Augustyn Nazimek był kapelanem sybiraków. Dlatego w kościele znajdują się dwie pamiątki sybirackie - obelisk pamiątkowy i różaniec sybiracki.

 

 

Grupa pielgrzymkowa

Alleluja i do przodu. To hasło przewodnie grupy, która spotyka się na plebanii raz w miesiącu. Podczas spotkania, członkowie rozważają teksty Pisma św., do tego przygotowują grafik dotyczący wyjazdów pielgrzymkowych. Zawsze radośni i szczęśliwi choćby i z tego powodu, że mogą być razem.